Учнівське самоврядування

Самоврядування – спосіб організації життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті й виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою їх залучення до організації спільної діяльності.

Шкільне самоврядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів. Адже взаємостосунки, які існують у класному колективі, розв’язування певних конфліктів, захист своїх прав та інтересів, спільні пошуки тих чи інших шляхів для виконання поставлених завдань – це і є перші кроки у доросле життя. Повноцінному учнівському самоврядуванню притаманна раціональна внутрішня організованість, що виявляється у загальній захопленості справою, нових ініціативах, високому рівні відповідальності за спільну справу.

У сучасних умовах постає соціальна потреба у наявності особистості, спроможної розв’язати і щоденні, і масштабні завдання, які забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. Саме такою наукою управління є участь у шкільному самоврядуванні.

Метою діяльності учнівського парламенту нашої школи є:

– засвоєння демократичних норм, традицій, принципів.

– прилучення до загальнолюдських цінностей: формування активної особистості, котра здатна нести відповідальність за свої вчинки, громадянина України.

– захист прав та інтересів учнів.

– об’єднання зусиль для добрих і корисних справ.

– формування активної позиції школярів.

– створення атмосфери взаємопорозуміння.

Учнівський парламент діє на засадах:

1. Добровільного членства.

2. Демократії, законності, гласності.

3. Довіри і толерантності.

4. Відповідальності перед громадою школи.

Функції учнівського самоврядування:

– комунікативна;

– соціалізуюча;

– організаторська;

– превентивна;

– виховна;

– захисна.

Робота органів самоврядування у закладі сприяє:

– участі у суспільно корисній праці, проведенні організаторських акцій на здійснення загальношкільних традиційних заходів тощо;

– виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності: майбутній громадянин повинен уміти реально оцінити себе, жити в колективі, навчитися створювати його атмосферу, враховувати думки меншості, шукати шляхи до вирішення тих чи інших питань;

– єдність вимог і повага до особистості.

Засновниками учнівського самоврядування є учні 5-11 класів, представники цих класів беруть участь у засіданні учнівської конференції .

План роботи учнівського самоврядування на 2020 – 2021 навчальний рік. (план роботи учнівського самоврядування)

Статут учнівського самоврядування (статут учн.самоврядування)