Результати моніторингу якості освіти за І семестр 2021-2022 н.р.

Результати моніторингу якості освіти надають можливість приймати відповідні управлінські рішення, оперативно втручатися і вносити відповідні корективи до педагогічного процесу, конкретно планувати роботу з відповідної проблеми з учителями та учнями.

Моніторинг в освіті – це сучасний механізм управління якістю освіти. Проведення освітнього моніторингу стимулює позитивні перетворення та мотивує до якісних змін учасників  освітнього процесу. Але при цьому слід пам’ятати, що тільки той учень, який чітко уявляє мету свого навчання, може бути вмотивований до свідомих дій, спрямованих на позитивну динаміку якісного зростання. Це є необхідною умовою забезпечення якісного рівня навчальних досягнень учнів.

навчальні досягнення

Рейтинг навчальних досягнень учнів діаграми!!!

якість знань