Освітня програма на 2023-2024 навчальний рік

Освітня програма Іванівського ліцею на 2023-2024 навчальний рік

 

Освітні програми для 1-4-х, 5-9-х  та 10-11 класів, що реалізується в Іванівському ліцеї, спрямовані на:

  • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
  • виховання працьовитості, любові до природи;
  • розвиток в учнів національної самосвідомості;
  • формування людини та громадянина, які прагнуть до вдосконалення та перетворення суспільства;
  • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
  • рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
  • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
  • створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
  • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення.