Рекомендації по заповненню класних журналів

Рекомендації по заповненню класних журналів

  1. Заповнення журналів відбуватиметься за індивідуальним графіком школи.
  2. Класні журнали заповнюються відповідно до календарно-тематичного планування згідно з розкладом та врахуванням рекомендацій щодо заповнення журналів за предметами.
  3. Дати та зміст уроків записуються відповідно до календарно-тематичного планування та свого розкладу. У графі зміст в дужках зазначити (дистанційно)
  4. Під час заповнення можна використовувати нотатки й замітки, які були зроблені у довільній формі під час карантину.
  5. Оцінювання за ІІ семестр здійснюється на підставі тематичного оцінювання з урахуванням очного навчання у січні-лютому та результатів дистанційного навчання.
  6. Річне оцінювання проводиться за результатами семестрових оцінок.
  7. Крім тематики навчального матеріалу та домашніх завдань необхідно зазначити форми роботи (онлайн-консультації, відеоуроки, скайп-конференції, тестування тощо).
  8. Може виникнути питання щодо відсутності оцінок та неможливості виставити тематичну. У такому разі необхідно діяти відповідно до традиційних правил. Якщо учень не навчався впродовж дистанційного навчання під час правового воєнного стану та не має оцінок, то ставиться «н» з позначенням «п/п» на сторінках відвідування, а також на предметних сторінках. Тематична ставиться «н/а» і не враховується під час виставлення семестрової.
  • Виконання програми здійснюється за рахунок ущільнення, кількість годин на вивчення тем і відповідно кількість тематичних оцінок буде меншою ніж передбачена програмою.
  • При дистанційному навчанні оцінюються діагностувальні роботи, домашні роботи (фото, скриншоти…), роботи учнів в Google Meet, перевірочні роботи з використанням Google Forms, онлайн-тести, лабораторні, практичні роботи, проєкти (не менше одного на навчальний рік) (фотозвіт, відеозвіт, презентація).